Aanvraag inkomensvervangende- en/of integratietegemoetkoming.


De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een handicap tussen de 21 en 65 jaar, die door de gevolgen van zijn handicap niet in staat is om een volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven en slechts 1/3 of minder verdient van wat een valide persoon door te werken kan verdienen. Ook als u tengevolge van uw handicap helemaal niet kunt werken en geen inkomen verdient, heeft u recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een handicap tussen 21 en 65 jaar die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

De voornaamste criteria voor de toekenning van een beide tegemoetkomingen zijn dan ook: inkomen en de mate van zelfredzaamheid. Wat wél belangrijk is, is dat er bij de beoordeling gekeken wordt naar ‘de gevolgen’ van de handicap en niet naar de handicap zélf. Verder is de omschrijving ook misschien wat misleidend en zorgt zij ervoor dat sommige mensen denken dat ze geen recht hebben op een dergelijke tegemoetkoming omdat ze (nog) niet erkend zijn als gehandicapte. Maar het is dus zo dat bij de aanvraag zélf bepaald wordt of de persoon in kwestie kan beschouwd worden als een persoon met een handicap. Het is dus niet zo dat je al een erkenning als gehandicapte (van een andere dienst) moet hebben alvorens deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen.

Wanneer aanvragen

Een inkomensvervangende tegemoetkoming kan je aanvragen als je tussen 21 en 65 jaar oud bent, niet kunt werken of geen volwaardig inkomen kan bekomen door arbeid omwille van je handicap.
Een integratietegemoetkoming kan je aanvragen als je tussen 21 en 65 jaar oud bent en je moet omwille van je (fysieke of mentale) gezondheid een beroep doen op extra hulpmiddelen en/of op andere mensen voor de gewone dagdagelijkse taken zoals:
– je verplaatsen
– zelfstandig eten en eten klaarmaken
– jezelf verzorgen en aankleden
– je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
– gevaar kunnen inschatten en vermijden
– kunnen praten met anderen en sociale contacten kunnen onderhouden

Hoe aanvragen

Sinds 1 juli 2016 is de aanvraagprocedure volledig gewijzigd door de FOD Sociale Zekerheid. Vermits ik hier dus zelf geen ervaring mee heb, beperk ik me hier tot het doorverwijzen naar de officiële website en de beschrijving van de nieuwe aanvraagprocedure van de FOD Sociale Zekerheid: http://handicap.belgium.be/nl/nieuwe-aanvraagprocedure.htm

Of het vervolg van de hele procedure al dan niet grondig gewijzigd is sedert ik dit geschreven heb (2010), kan ik niet met zekerheid zeggen omdat ik er sindsdien zelf geen ervaring mee heb, maar het geeft in ieder geval minstens een zeer goede indicatie van wat je mag verwachten.

Hoe gaat het verder?

De volgende stap in de hele procedure wordt het medisch onderzoek. Wees echter niet ongerust als je gedurende enkele maanden niéts hoort. De hele procedure van begin van de aanvraag (het ophalen van de formulieren bij het gemeentebestuur) tot de uiteindelijke beslissing moet in principe voltooid zijn in een periode van acht maanden, anders moet de overheid interesten betalen op de eventueel verschuldigde achterstallige uitkeringen. Nu is het wél zo dat de meeste dossiers binnen een tijdspanne van zes maanden een beslissing krijgen. Toch is het zo dat er makkelijk enkele maanden kunnen overheen gaan vóór je een uitnodiging voor het medisch onderzoek ontvangt. Die uitnodiging gebeurt schriftelijk. Kijk goed op de uitnodigingsbrief welke documenten je eventueel nog moet meenemen naar het onderzoek. Meestal wordt er gevraagd naar de medische verslagen van de laatste ingrepen en/of onderzoeken. Verder moet je ook altijd het bijgevoegde formulier met algemene informatie invullen en meenemen.

Het medisch onderzoek

Op de dag en het uur dat op de uitnodiging vermeld is, meld je je aan op het in de brief vermelde adres. Het medisch onderzoek zelf bestaat uit een eenvoudig vraaggesprek en een klinisch onderzoek waarbij de normale vitale functies worden onderzocht. Verder kunnen – naargelang de ‘handicap’ – nog bijkomende fysieke onderzoeken worden uitgevoerd. Vergeet ook niet dat je je altijd mag laten begeleiden. Dat betekent dat de persoon die de gehandicapte begeleidt ook effectief mee binnen mag bij het medisch onderzoek.

Zowel het vraaggesprek als het klinische onderzoek is erop gericht om vast te stellen hoe zelfredzaam de gehandicapte nog is op de verschillende aspecten van het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld: zelf eten kunnen klaarmaken en zelfstandig kunnen eten, zelf instaan voor de persoonlijke hygiëne, in staat zijn het openbaar vervoer te gebruiken, in staat zijn sociale contacten te leggen en te onderhouden… Gelet op de zelfoverschatting waar de meeste mentaal gehandicapten aan leiden, is het voor deze categorie van gehandicapten zeker noodzakelijk om – eventueel met bewijzen – aan de controle-arts duidelijk te maken welke hulp er allemaal geïnstalleerd werd.

De beslissing

Meestal duurt het vervolgens nog enkele weken tot maanden alvorens je de beslissing in de brievenbus krijgt. Op het algemeen attest dat je dan ontvangt staat het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid vermeld evenals de ‘geldigheidsduur’. Het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid bepaalt de categorie en zal ook mede bepalend zijn voor de berekening van de uitkering. Het algemeen attest waarop het percentage van de ‘handicap’ en het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid vermeld staan, heb je nodig voor het bekomen van allerlei mogelijke ‘voordelen’. Op de achterkant van het algemeen attest staat ook vermeld op welke voordelen je recht hebt.

De tegemoetkoming

Nadat je het algemeen attest ontvangen hebt, krijg je – meestal enkele weken later – ook de berekeningsstaat van je eventuele uitkering. Tevens krijg je een brief met vermelding van eventuele achterstallige betalingen, want als je effectief een tegemoetkoming krijgt toegekend, dan is dat altijd met terugwerkende kracht tot de datum van de aanvraag. Vervolgens krijg je iedere maand (normaal rond de 25e) de tegemoetkoming uitbetaald.

Eventuele herziening

De medische toestand van een gehandicapte kan soms snel achteruitgaan. Wanneer daardoor de zelfredzaamheid drastisch vermindert, is het goed om eens bij de huisarts na te vragen of het niet opportuun zou zijn om een herziening  aan te vragen. Als je op dat moment nog een kopie van de vorige aanvraag hebt, is het voor de huisarts iets gemakkelijker om te beoordelen of de negatieve evolutie groot genoeg is om een herziening te verantwoorden. De procedure voor het aanvragen van een herziening is in wezen precies hetzelfde als een nieuwe aanvraag. Uiteraard dienen er voldoende argumenten te zijn die zo’n aanvraag tot herziening rechtvaardigen, maar zoals gezegd kan de huisarts daar vaak het best over oordelen.

Reglementering en nuttige informatie

Voor meer informatie over de berekening van de effectieve tegemoetkomingen, kan je een kijkje nemen op de website van de FOD Sociale Zekerheid

Advertenties

2 reacties op Aanvraag inkomensvervangende- en/of integratietegemoetkoming.

 1. veerle zegt:

  Is spasmofilie aanvaard als zijnde een reden om een tegemoetkoming toe te kennen. Ben nl bezig met een aanvraag maar heb bang om me te focussen opdit en dan afgewezen te worden

  Like

  • dag Veerle,

   je zal vast wel begrijpen dat ik hierover geen enkele uitspraak kan doen (en zelfs überhaupt géén idee heb). Ik denk dat je gewoon zo realistisch mogelijk de huidige algemene gezondheidstoestand moet weergeven en alles zoveel mogelijk proberen te staven met geneeskundige verslagen en voorbeelden uit het dagelijkse leven waaruit de beperking duidelijk blijkt. En dan zal men op de medische controle bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s