Modelformulieren ivm rechterlijke bescherming (voorheen ‘voorlopige bewindvoering’ genoemd)


Naast een volledig nieuwe wetgeving en procedure ivm de rechterlijke bescherming (voorheen ‘voorlopige bewindvoering’ genoemd) die van kracht werd op 1 september 2014, werden er bij Koninklijk Besluit ook nieuwe modellen van verzoekschriften en dergelijke bepaald. Zo vind je in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2014 het KB van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de artikelen   498/3, § 4, 499/6, 5e lid en 499/14 §4 van het Burgerlijk Wetboek en van het artikel 1240, 8e lid, van het Gerechtelijke Wetboek. In hetzelfde Staatsblad vind je ook het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Dat ‘standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring’ evenals het ‘verzoekschrift bevel tot rechterlijke beschermingsmaatregelen (aanstelling van een bewindvoerder)’ kan je uiteraard altijd opvragen bij de Griffie van het Vredegerecht. Voor wie het allemaal eerst even wil bekijken alvorens de stap naar het Vredegerecht te zetten, en uiteraard ook voor wie de formulieren hier wil downloaden, heb ik beide formulieren hier in ‘Word’ opgesteld. (bij het klikken op de link opent er een ‘alleen lezen’-document in Word. Wanneer je dit dan via ‘opslaan als’ opslaat op je PC, kan je het gewoon bewerken/invullen. Opmerking: het gaat hier wél degelijk om ‘standaardmodellen’ vastgelegd bij KB, waar dus op zich niets aan mag gewijzigd worden.)

Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek

verzoekschrift bevel tot rechterlijke bescherming ter uitvoering van Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Wie problemen heeft om dit document te openen, kan het eens proberen via Facebook (Docs). Vanaf daar zou je de Word-documenten ook moeten kunnen downloaden en dan printen en/of invullen. Je moet daarvoor wél een facebookaccount hebben. Je vindt beide documenten hier.

Advertenties

11 reacties op Modelformulieren ivm rechterlijke bescherming (voorheen ‘voorlopige bewindvoering’ genoemd)

 1. Ik volg voor een echtpaar dat kinderloos is en na een beroerte van de man en de onstabiliteit van de vrouw hun administratieve en financiële verplichtingen op. Ik ben geen voorlopige bewindvoerder, maar hun vertrouwenspersoon, Zij zijn beiden sinds 31.07.2013 opgenomen in het RVT Biezenheem te Bissegem. Alle overschrijvingen vul ik in en laat ze ondertekenen door de echtgenote en dit zolang het kan. De vraag stelt zich, de echtgenoot kan niet meer tekenen en wat als de echtgenote door omstandigheden niet meer in staat is te ondertekenen, Ik las in de Visie dat er de mogelijkheid bestaat om conform de wet van 01.09.2014 een document, buiten rechterlijk ,op te stellen met aanduiding voor “Lastgeving” dat kan geregistreerd worden in het Centraal register van de lastgevingsovereenkomsten.
  Is het mogelijk om mij deze modelformulieren daaromtrent te laten geworden? Alvast bedankt voor de opvolging. Beleefde groeten, Matthieu Lecluyze

  Like

  • Beste Matthieu,

   hiervoor zal ik je toch moeten verwijzen naar het Belgisch Staatsblad vrees ik. Of je kan natuurlijk ook eens navraag doen bij de griffie van het Vredegerecht om te zien of zij over modelformulieren daarvoor beschikken. De modelformulieren (voor de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder en de omstandige geneeskundige verklaring) die ik hier gratis ter beschikking stel, zijn door mij zelf overgetypt van het officiële model zoals het verschenen is in het Belgisch Staatsblad. Het is dus niét zo dat ik zelf zomaar beschik over alle mogelijke modelformulieren.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 2. Nadia zegt:

  Mijn vader staat onder voorlopige bewindvoering sedert mei 2012, wegens Alzheimer. Hij verbleef toen in een rusthuis te Laken. Door familiale omstandigheden hebben wij geen contact meer met mekaar, maar dit terzijde gelaten. Hij kreeg een advokate toegewezen als voorlopige bewindvoerdster. Per toeval kom ik er plots achter dat men mijn vader van home veranderd heeft. Hij verblijft nu ergens in Jette. Ik (enige dochter en papa is weduwenaar) werd hier niet van op de hoogte gesteld, niettegenstaande dat zowel rusthuis (de directrice in het nieuwe rusthuis is dezelfde als in het oude rusthuis) , bewindvoerdster als vrederechter mijn adres, gsm en e-mail hebben. En dit gebeurde in februari 2015(!!!!!), hetgene ik pas afgelopen maand per toeval te weten kwam. Kan dit zomaar? Plus: aangezien hij nu in Jette gedomicilieerd is en niet langer in Laken, dient zijn dossier dan ook niet overgemaakt te worden naar Jette? Ik heb enkele weken geleden zelf naar de bewindvoerdster gebeld, want op briefwisseling weigert zij elke vorm van antwoord, met de vraag waarom ik hierover niet geïnformeerd werd. De telefoon werd koudweg toegeslagen. Is dit een normale vorm van communicatie en normale vorm van zaken tussen volwassen mensen? Graag uw mening.

  Like

  • Beste Nadia,
   gelet op de nieuwe wetgeving, is het mogelijk dat je vader ook een bewindvoerder over de persoon kreeg toegewezen en dan zou het best kunnen dat die bewindvoerder inderdaad kan en mag beslissen in welk rusthuis je vader (moet) verblijven. En zelfs wanneer het om een ‘gewone’ bewindvoerder over de goederen gaat, kan het zijn dat omwille van financiële redenen een verblijf in een ander rusthuis zich opdringt. Je begrijpt dat ik me onmogelijk kan uitspreken over individuele dossiers… evenmin als over de communicatie daarin.
   met vriendelijke groet
   Martine Vangaver

   Like

 3. Marc C zegt:

  Beste Martine,
  Volgens ik kan opmaken, uit bovenstaande berichten, kan dus mijn zuster en schoonbroer die advocaat is, zonder mijn medeweten of medeweten van mijn moeder,
  een bewindvoerder aanstellen enkel met geneeskundige verklaring, en een vrederechter?
  Dit gewoon door een onderzoek bij een arts, en alles door te geven bij een vrederechter.
  Mijn moeder is nog bij haar volle bewustzijn, en plots is haar schoonzoon, die advocaat is, bewindvoerder, controleert al haar rekeningen, verbied het kopen van bepaalde voedingssupplementen, zij heeft nooit extra grote onkosten gemaakt.
  Kan mijn moeder indien ze dit wilt, zelf een bewindvoerder aanstellen, die buitenstaand van de familie is.
  Hopelijk bekom ik een positief antwoordje, en kan je ons misschien een lichtpuntje geven in deze duistere zaak.
  Alvast bedankt,
  Vriendelijke groeten
  Marc C

  Like

  • Beste Marc,

   eerst en vooral mijn excuses voor het verlate antwoord, maar ik was met vakantie. Je gaat met je veronderstelling trouwens wel héél erg kort door de bocht, waardoor je je bepaalde dingen verkeerd voorstelt. Je zus en schoonbroer kunnen nooit zonder jouw moeders of jouw medeweten een bewindvoerder laten aanstellen over jouw moeder. Het is namelijk zo dat familieleden tot de tweede graad moeten verwittigd en uitgenodigd worden op een eventuele zitting tot aanstelling van een bewindvoerder. Ook je moeder zal in het geval van een aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder voor haar, hiervan bij middel van gerechtsbrief verwittigd en opgeroepen worden. Daarbij is het dan zo dat de vrederechter tijdens een zitting iedereen zal ondervragen – ook jouw moeder dus – en op basis daarvan zal beslissen of jouw moeder nog al dan niet in staat is om haar eigen goederen te beheren. Mocht het nodig zijn om inderdaad een bewindvoerder aan te stellen, dan zal de vrederechter in eer en geweten beslissen wie zij het beste als bewindvoerder kan aanstellen. In principe moet er daarbij vooral gezocht worden naar iemand binnen de familie, maar wanneer de vrederechter van mening is dat niemand van de familie daartoe in staat is of wanneer er onenigheid binnen de familie heerst, zal hij/zij meestal een (onafhankelijke) advocaat aanstellen.
   Verder stel je dat je moeder nog bij haar volle bewustzijn is… dus vraag ik me eigenlijk af vanwaar je angst dat je schoonbroer zomaar meteen zou aangesteld worden als bewindvoerder over je moeder. Bovendien, als dat al zo zou zijn, dan zou hij nog aan bepaalde regels moeten voldoen als bewindvoerder en voor bepaalde handelingen telkens de machtiging moeten vragen aan de vrederechter.
   Als jouw moeder inderdaad nog bij haar volle bewustzijn is en er voorlopig geen enkele reden is om te veronderstellen dat zij niet meer in staat is om over haar eigen goederen te beslissen en deze te beheren, dan kan zij inderdaad op voorhand bepalen dat zij bij de eventuele toekomstige aanstelling van een bewindvoerder bepalen wie zij daarbij prefereert. Let wel, de vrederechter zal te gelegener tijd hiermee uiteraard rekening houden maar zal uiteindelijk toch nog autonoom beslissen of dit de beste oplossing is of niet en kan dus alsnog iemand anders aanduiden.
   Een bijkomende mogelijkheid die sinds relatief korte tijd bestaat, is dat jouw moeder – zolang ze nog helder van geest is – bij de notaris een buitenrechterlijke volmacht laten vastleggen waarbij zij zelf kan bepalen aan wie zij die volmacht geeft. Op die manier kan ze vermijden dat er ooit een bewindvoerder wordt aangesteld.
   Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

   Like

   • Marc C zegt:

    Beste Martine,
    Bedankt voor je uitgebreid antwoord.
    We hebben samen met moeder een afspraak gemaakt gemaakt bij een notaris bij ons in de buurt.
    Daar het een gratis consultatie betreft, gaan wij zien, of we het dossier kunnen laten overbrengen, om te bekijken wat daarin geschreven staat.
    Zij weet van niets, ze weet wel dat ze bij een notaris geweest is, samen met haar andere dochter en schoonzoon die volgens haar het dossier opgesteld heeft ( schoonzoon is advocaat), en weet niet dat ze iets ondertekend heeft.
    Die notaris beweert dat er een schenking van naakte eigendom gebeurd is, aan haar dochter, dat daar niets kan aan gewijzigd worden.
    Zij heeft een oogoperatie laten doen, en terwijl ze bij haar andere dochter op revalidatie was, is dit allemaal gebeurd, onder medicatie of verplichting, dat zullen we bekijken begin oktober na de afspraak bij de notaris, en als her dossier overgebracht is.
    Weet U ongeveer hoeveel zo een dossieroverdracht ongeveer kost?
    Hou je nadien wel op de hoogte, als ik meer weet na de overdracht.
    Vriendelijke groeten,
    Marc C

    Like

    • Jammer genoeg heb ik daar geen informatie over en ben ik ook verder niet juridisch onderlegd. Maar een goeie notaris moet je normaliter de nodige informatie kunnen geven, ook wat betreft eventuele beroepsmogelijkheden of dergelijke. Rest me eigenlijk alleen u veel moed, sterkte en wijsheid toe te wensen.
     Met vriendelijke groet
     Martine Vangaver

     Like

     • Marc C zegt:

      Beste Martine,
      Bedankt hiervoor,
      wens je verder succes met je site.
      Vriendelijke groeten
      Marc C
      9870 Zulte

      Like

 4. kemps zegt:

  week end krant “de standaard”van 18/19 maart over zorgvolmacht,staat alles in beschreven
  good luck!

  Like

 5. Ticket zegt:

  hallo iedereen, ik ben opgeroepen ivm ingediend verzoek tot bewindvoering over mijn moeder. Hierboven las ik dat familie in 1ste en 2de graag hiervoor opgeroepen MOETEN worden. Noch mijn moeder zelf noch de kleinkinderen (2de graad) hebben een uitnodiging ontvangen. Mijn moeder is nog vrij goed bij haar zinnen maar vergeet wel veel aangezien ze tegen de 100j aankijkt. Mijn zus heeft dit verzoek ingediend zonder medeweten van mijn moeder en de rest van de familie. Hoe sterk staat hij mocht mijn moeder ‘een slechte’ dag hebben
  reacties mogen gestuurd worden naar marie.paul@gmail.com
  alvast bedankt
  MP

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s